Kohti entistäkin yhtenäisempää ja suurempaa instrumenttia

Missä Musiikkitalon kuoro on nyt, ja mihin olemme menossa? Taiteellinen johtaja Nils Schweckendiek ja kuoromestari Jani Sivén vastasivat sähköpostin välityksellä muutamaan kysymykseen koskien kuoron lähimenneisyyttä, nykytilaa ja tulevaisuutta.

Nils Schweckendiek
Jani Sivén

Aloititte Musiikkitalon kuoron taiteellisena johtajana ja kuoromestarina tammikuussa 2017. Millaiseen kuoroon tulitte, ja millainen kuoro on nyt?

NS: Tulin hyvin aktiiviseen ja innokkaaseen kuoroon, jolla oli paljon potentiaalia. Viime vuosina olemme mm. harjoitusrakenteita ja -prosesseja tehostamalla päässeet hitsaamaan kuorossa olevia taitoja yhä paremmin yhteen. Moni henkilö on ollut tärkeässä roolissa kuoron kehitystyössä. Minusta on tärkeää, että kaikki rakenteet palvelevat soivaa lopputulosta.

JS: Kun aloitin työni Musiikkitalon kuoron kuoromestarina, kohtasin suuren joukon taitavia ja innostuneita laulajia – kuoron, jolla oli hieno potentiaali sekä soinnillisesti että yhteismusisoinnillisesti. Viisivuotisen toimintansa aikana kuoro oli jo toki saavuttanut paljon, mutta kuorohan oli vielä hyvin nuori. Viimeisten viiden vuoden aikana kuoron harjoitusten ja konserttien määrä on lisääntynyt merkittävästi. Kuoron ohjelmisto on monipuolistunut ja kuoro on saanut myös hyvin vaativia uuden musiikin teoksia esittääkseen. Meidän kahden johtajan lisäksi kuoron kehittämistyössä ovat olleet mukana äänenjohtajat sekä nykyään myös laulunopettajat. Koen, että kymmenvuotias kuoro on taas mennyt harppauksen eteenpäin, mutta matka jatkuu ja hyvä niin.

Millaisia vahvuuksia Musiikkitalon kuorolla on? Entä millaisia haasteita?

NS: Kuoron laulajilla on into laulaa suurta sinfonista ohjelmistoa. Lisäksi heillä on vahva sitoutuminen vaativaan aikatauluun. Moni käy tai on käynyt aktiivisesti laulutunneilla, mikä on tärkeää siksi, että Musiikkitalon konserttisali vaatii laulajilta vankkoja äänellisiä taitoja. Haasteina ovat ohjelmiston paljous ja kompleksisuus suhteessa käytössä olevaan harjoitusaikaan. Esiintymisten luonne sekä myös kuoron oma intohimo vaatii, että kaikki esitykset ovat korkealla taiteellisella tasolla.

Kuoron kokoa olisi hyvä saada vielä kasvatettua, kunhan löydämme taitavia ja innokkaita laulajia. Tämähän on myös päärahoittajien toive.

JS: Musiikkitalon kuoro saa työskennellä säännöllisesti yhteistyössä kahden upean sinfoniaorkesterin, HKO:n ja RSO:n, kanssa. Se on uskomattoman hieno ja arvostettava asia, joka on varmasti monelle laulajalle tärkein syy hakeutua kuoroon. Musiikkitalossa kuorolla on myös upeat harjoitustilat. Suuri vahvuus on myös se, että kuorolla on toiminnanjohtaja, joka hoitaa tehtäväänsä ammattitaitoisesti, aktiivisesti toimiva hallitus sekä erilaisissa luottamustehtävissä toimivat laulajat. Kaikkein tärkeimpänä vahvuutena näen kuitenkin sen, että kuorossa on suuri joukko taitavia ja innostuneita laulajia.

Suurin haaste on kuoron koon kasvattaminen. Kuoroinstrumentin kehittyminen – yhtenäisen soinnin rakentaminen ja ensemblessä musisoinnin kehittäminen – on haaste, joka tietenkin kuuluu tärkeänä osana kaikkeen kuorotyöhön. Tähän liittyy tärkeä haaste laulajille, joka on se, että omien taitojen kehittämisen lisäksi ensembletyö vaatii sitoutumista yhdessä tekemiseen. Kun korona-ajasta päästään, on tärkeää, että kaikki Musiikkitalon kuoron laulajat päättävät todella sitoutua kuoron toimintaan. Kuoroensemblen yhtenäisyys rakentuu kaikkien laulajien halusta kehittää yhtenäistä kuoroinstrumenttia, jota yksikin sooloilija voi horjuttaa. Sitoutuminen on mielestäni kaikkia joukkuelajeja yhdistävä haaste.

Millaisia tulevaisuuden tavoitteita teillä on Musiikkitalon kuoron suhteen?

NS: Kuoro on viime vuosina venynyt hyvin vaativien teosten esittämiseen todella kiitettävällä tasolla. Näitä saavutuksia on saatu kovalla työllä, joka on samalla kehittänyt kuoron osaamista monella tavalla. Tulevaisuudessa voimme hyödyntää tätä osaamista niin perinteisen vakio-ohjelmiston parissa kuin aina välillä myös teosharvinaisuuksien ja uudemman ohjelmiston yhteydessä. Kuitenkin kuoron ydinosaaminen on selkeästi klassis-romantisessa sinfonisessa ohjelmistossa, ja sitä tullaan jatkossakin painottamaan.

Kuoron valtakunnallinen merkitys on huomattu mm. kasvavassa esiintymiskutsujen määrässä ydintoiminnan ulkopuolelta, joskin koronarajoitukset ovat viime vuosina pilanneet useita hienoja suunnitelmia. Toivottavasti pääsemme jatkamaan tätä kehitystä ennen pitkää sekä myös tuomaan suomalaista musiikkia kansainvälisille lavoille.

JS: Nuo edellä mainitut haasteet luovat kuorolle tärkeimmät tavoitteet: miten kehittää kuoroa yhtenäisesti ja taitavasti musisoivaksi instrumentiksi ja miten saada kuoron kokoa kasvatettua. Ja edellisiin liittyen laulajien sitoutuminen ja omien taitojensa ylläpitäminen ja kehittäminen.

Sitten vielä: jos saisitte valita aivan vapaasti, minkä teoksen haluaisitte tehdä Musiikkitalon kuoron kanssa?

 NS: Minulle on tärkeää tehdä kaikki, mikä tulee eteen, niin hyvin kuin mahdollista. Nautin siitä, että hyvin sävelletty teos saa inspiroituneen esityksen. Onneksi sinfoninen kuoro-ohjelmisto sisältää monia upeita ja koskettavia teoksia, ja olen kiitollinen niistä kaikista.

JS: En pysty nimeämään yksittäisiä teoksia. Mielestäni on suuri rikkaus, että Musiikkitalon kuoro saa tehdä monipuolisesti erilaisia teoksia klassikoista uusiin sekä vähemmän esitettyihin teoksiin.

Anna Pulkkis

Kuvat: Marco Borggreve (Nils Schweckendiek) ja Arto Käkönen (Jani Sivén)

Kirjaudu