Musiikkitalon kuoro hakee kuoromestaria

Musiikkitalon kuoro on noin 100 kokeneen laulajan sinfoniakuoro. Konsertoimme Musiikkitalossa yhteistyössä Helsingin kaupunginorkesterin ja Radion sinfoniaorkesterin kanssa. Laulamme pääsääntöisesti vaativaa sinfonista ohjelmistoa. Työskentelyolosuhteet Musiikkitalossa ovat erinomaiset. Musiikkitalon kuoro on hyvin innostava, kannustava ja kehittyvä yhteisö. Kuoron taiteellinen johtaja on Nils Schweckendiek.

Haemme nyt kuoromestaria taiteellisen johtajan työpariksi. Kuoromestari vastaa osasta kauden valmennuksista sekä osallistuu tarvittaessa myös taiteellisen johtajan teosvalmennuksiin. Omien teosvalmennusten osalta kuoromestari on itsenäinen. Kuoromestarin työtä tukevat kuoron äänenjohtajat, jotka ovat käytettävissä muun muassa pitämään stemmaharjoituksia ja tarvittaessa äänenavauksia. Kuoromestarilla on myös tärkeä rooli koelaulujen lautakuntajäsenenä.

Kuoron pääasiallinen työskentelykieli on suomi, orkesteriviikoilla usein myös englanti. Voimme myös huomioida hakemuksia hakijoilta, joiden asiointikieli on ensisijaisesti englanti.

Taiteellisissa asioissa kuoromestari raportoi taiteelliselle johtajalle. Hallinnollisissa asioissa kuoromestari raportoi kuoron toiminnanjohtajalle. Toivomme kuoromestarilta pitkäjänteistä sitoutumista kuoron toimintaan.

Tehtävääsi kuuluu valmentavien teosten harjoitusten suunnitteleminen ja johtaminen sekä muut teosvalmennukseen liittyvät taiteelliset järjestelyt. Olet läsnä myös kapellimestarin johtamissa harjoituksissa ja tuet kuoron ja kapellimestarin työtä konserttiviikolla. Johtamistyön lisäksi osallistut suunnittelutyöhön ja olet mukana koelaululautakunnissa. Kyky pitää äänenavauksia kokeneille kuorolaulajille katsotaan eduksi. Kuoromestari pitää tarvittaessa myös stemmaharjoituksia.

Kuoro harjoittelee noin kolme tuntia viikoittain joko sunnuntai- tai maanantai-iltaisin. Lisäksi kuorolla on kaksi lauantai- tai sunnuntaileiriä vuodessa. Konserttiviikoilla on lisäksi orkesteriharjoituksia. Kuoromestarin työ on kausittainen: häntä ei yleensä tarvita paikalle kun taiteellinen johtaja tai äänenjohtajat johtavat harjoituksia.

Työstä maksetaan tuntipalkkaa toteutuneiden kontaktituntien mukaan. Hakijan tulee esittää tuntipalkkatoiveen osana hakemustaan.

Hakija valmistautuu koejohtotilaisuudessa harjoittamaan otteita seuraavista teoksista:

 • Mozart: Requiem (Süssmayr-editio). Teos on hiljattain ollut kuoron ohjelmistossa.
 • Brahms: Nänie. Teos on kuorolle uusi.

Lisäksi kuoron hallitus ja taiteellinen johtaja haastattelevat koejohtotilaisuuteen kutsutut hakijat. Koejohtotilaisuudessa on paikalla pianisti.

Hakemukset tulee lähettää 26.2.2023 klo 23.59 mennessä sähköpostilla: musiikkitalonkuoro@gmail.com. Hakemukseen tulee sisällyttää seuraavat tiedot:

 • Hakijan nimi ja yhteystiedot
 • Hakijan CV, josta käy ilmi koulutus sekä työkokemus kuorojen parissa johtajana, laulajana tai muussa tehtävässä
 • Motivaatiokirje
 • Kielitaito
 • Tuntipalkkatoive

Kutsut valituille hakijoille lähetetään viimeistään 3.3.2023.

Koejohto ja haastattelu pidetään Musiikkitalossa sunnuntaina 12.3.2023 klo 17 alkaen. Lisätietoja kuoromestarin tehtävistä antaa toiminnanjohtaja Marjut Häkkinen, musiikkitalonkuoro@gmail.com ja puhelin 040 562 1959

www.musiikkitalonkuoro.fi

 

Musiikkitalo choir is now recruiting a Chorus Master.

The Musiikkitalo choir is a symphony choir of about 100 experienced singers who gives concerts at Musiikkitalo in collaboration with the Helsinki City Orchestra and the Radio Symphony Orchestra. As a rule, the choir sings demanding symphonic repertoire. The working conditions at Musiikkitalo are excellent. Musiikkitalo choir is a very inspiring, encouraging, and developing community. The choir’s artistic director is Nils Schweckendiek.

We are now looking for a Chorus Master to work with the artistic director. The Chorus Master is responsible for part of the season’s training and, if necessary, also participates in training the works the artistic director is working on. The Chorus Master is independent when it comes to coaching his works. The Chorus Master’s work is supported by the choir’s sectional leaders, who hold sectional rehearsals and warm-ups for the whole choir if necessary. The Chorus Master also plays a vital role as a committee member for auditions.

The primary working language of the choir is Finnish, often English during orchestra weeks. We will take applications from applicants whose business language is primarily English.

In artistic matters, the Choir Master reports to the artistic director. In administrative matters, the Choir Master reports to the choir’s executive director. We hope for a long-term commitment to the choir from the applicant.

The Choir Master’s tasks include planning and leading rehearsals of preparatory works and other artistic arrangements related to the preparation of works. You are also present at the rehearsals led by the principal conductor and support the work of the choir and the conductor during the concert week. In addition to conducting work, you participate in planning and audition boards. The ability to have vocal warm-ups for experienced choral singers is an advantage. The Chorus Master also participates in sectional rehearsals if necessary.

The Choir practices about three hours each week on Sunday or Monday evenings. In addition, the choir has two Saturday or Sunday camps a year. In addition to the regular rehearsals and camps, there are several orchestra rehearsals during the concert weeks. The Choir Master’s work is seasonal: he is usually not needed when the artistic director or sectional leaders lead rehearsals.

The work is paid hourly according to the actual contact hours. The applicant must submit an hourly salary request as part of the application.

The applicant prepares to practice excerpts from the following works at the audition:

 • Mozart: Requiem (Süssmayr edition). The piece has recently been in the choir’s repertoire.
 • Brahms: Nänie. The work is new for the choir.


In addition, the choir’s board and artistic director will interview the applicants invited to the audition. A pianist will be present at the audition.

Applications must be sent by 26.2.2023 at 23:59 by e-mail: musikkitalonkuoro@gmail.com. 

The application must include the following information:

 • Applicant’s name and contact information
 • The applicant’s CV, which shows education and work experience in choirs as a director, singer or other position
 • Motivation letter
 • Language skills
 • Hourly wage request

Invitations to selected applicants will be sent by March 3, 2023.

The audition and interview will be held at Musiikkitalo on Sunday, March 12, 2023, starting at 5 p.m. 

For more information about the Choir Master’s duties, contact the executive director. Marjut Häkkinen, 

musiikkitalonkuoro@gmail.com

Tel. +358 40 562 1959

www.musiikkitalonkuoro.fi

Kirjaudu